Innmelding


+
+
+
+

Jeg godtar at nødvendige opplysninger om min fagforeningstilknytning gjøres tilgjengelig for Norsk Lektorlags bank- og forsikringsleverandør og andre samarbeidspartnere (all bruk hos leverandøren forhåndsgodkjennes av Norsk Lektorlag).

Bekreftelse:*

*

Vennligst sjekk at du har fylt ut alle obligatoriske felt før innsending av skjemaet. Du vil få en kvittering når skjemaet er sendt inn.