Innmelding

  • Om meg
  • Kontaktinfo
  • Jobb/Utdanning
  • Innmelding

I Samfunnsøkonomenes lover § 9 heter det bl.a. «Medlemmer kan etter eget ønske fritas for medlemskap i fagforeningen». Dette kalles reservert medlemskap, og gir tilhørighet til profesjonsdelen av Samfunnsøkonomenes virksomhet, men ikke rett til juridisk bistand eller råd i arbeidsforhold. Reserverte medlemmer har ikke tilgang til lønnsstatistikk, og har heller ikke stemmerett under alle saker på generalforsamlingen. Ei heller er reserverte medlemmer tilknyttet Akademikersamarbeidet, og får eksempelvis ikke tilgang til fremforhandlete bank- og forsikringsavtaler.

Reserverte medlemmer får ikke ta del i Akademikernes lokale lønnsforhandlinger.

Dersom du ønsker reservert medlemskap, vennligst anmerk dette i kommentarfeltet på siste fane i innmeldingsskjemaet.