• Medlemskap
  • Om meg
  • Jobb
  • Verving
  • Innmelding
Vi vet hva du har krav på
EL og IT Forbundet er Norges største fagforbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Våre viktigste oppgaver er å sikre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.

Du får en rekke medlemsfordeler
Bistand ved arbeidsrelaterte problemer, gode forsikringer, støtte til etter- og videreutdanning, rabatter og mye mer.

Bli med
De personopplysningene vi får tilgang til blir behandlet i henhold til Datatilsynets forskrifter om foreningers behandling av medlemsopplysninger.

Kontingenten varierer mellom 1,2 og 1,9 prosent av lønnen, avhengig av hvilken fagforening du tilhører. For medlemmer av Heismontørenes Fagforening gjelder egne satser. I tillegg kommer et fast beløp i forsikringer, alt etter hvilken pakke du velger.

Jeg ønsker å melde meg inn i EL og IT Forbundet som: