• Medlemskap
  • Om meg
  • Jobb
  • Verving
  • Innmelding
Vi vet hva du har krav på
EL og IT Forbundet er Norges største fagforbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Våre viktigste oppgaver er å sikre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.

Du får en rekke medlemsfordeler
Bistand ved arbeidsrelaterte problemer, gode forsikringer, støtte til etter- og videreutdanning, rabatter og mye mer.

Bli med
De personopplysningene vi får tilgang til blir behandlet i henhold til Datatilsynets forskrifter om foreningers behandling av medlemsopplysninger.

Kontingent er på 1,2 prosent av lønnen for de aller fleste. I tillegg kommer et fast beløp i forsikringer, alt etter hvilken pakke du velger.

Jeg ønsker å melde meg inn i EL og IT Forbundet som: