Jeg vil bli medlem

De personopplysningene som Norsk Arbeidsmandsforbund får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt. Unntak gjøres der NAF har berettiget grunn til å gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelse o.l. Jeg samtykker med dette i at Norsk Arbeidsmandsforbund kan behandle nedenforstående opplysninger i henhold til Datatilsynets forskrifter om foreningers behandling av medlemsopplysninger.


+
+
+

  • Du vil motta en bekreftelse om at innmeldingen er mottatt hvis du har oppgitt din e-post adresse.