Verv en venn

Det lønner seg å være medlem! Vi hjelper deg med utfordringer med arbeidsavtaler, arbeidstidsordninger og riktig lønn. Vi hjelper deg også å få en større innflytelse på egen arbeidssituasjon.

De personopplysningene som Norsk Arbeidsmandsforbund får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt. Unntak gjøres der NAF har berettiget grunn til å gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelse o.l. Jeg samtykker med dette i at Norsk Arbeidsmandsforbund kan behandle nedenforstående opplysninger i henhold til Datatilsynets forskrifter om foreningers behandling av medlemsopplysninger.


+
+
+