Utmelding

  • For å melde deg ut av Norsk Arbeidsmandsforbund trenger vi ditt fulle navn, e-post, og fødsels- og personnummer (11 siffer). Når du sier opp til medlemskap i Norsk Arbeidsmandsforbund, opphører også alle dine forsikringsordninger fra Sparebank 1 og Help, som du har hatt gjennom ditt medlemskap. Utmeldingen gjelder i utgangspunktet fra det øyeblikket du sender inn skjemaet. Dersom du er tatt ut i streik, vil ikke utmeldingen være gyldig før streiken er over.
  • Har du utenlandsk mobilnummer? Skriv landskode foran mobilnummeret, for eksempel +46 for Sverige.
  • Hvorfor melder du deg ut?
  • Vi setter pris på om du oppgir hvorfor du melder deg ut, slik at vi kan bli bedre, og slik at vi eventuelt kan bistå med overføring til nytt forbund. Du kan krysse av for flere årsaker:

  • Kommentarer
  • Har du tilleggsopplysninger eller kommentarer?