Innmelding

  • Om meg
  • Kontaktinfo
  • Arbeidssted
  • Verving
  • Innmelding

Manuellterapeuter, manuellterapistudenter og utenlandsk utdannede i veiledet praksis kan bli medlemmer.
Studentmedlemskap går automatisk over til ordinært medlemskap når oppgitt studieperiode er over.
Nye manuellterapeuter betaler redusert avgift første året som ordinært medlem.
Medlemskapet varer til det sies opp skriftlig.
Oversikt over satser for serviceavgift, se her...
Oversikt over medlemsfordeler, se her...