Innmelding

  • Om meg
  • Kontaktinfo
  • Arbeidssted
  • Verving
  • Innmelding

Manuellterapeuter, fysioterapeuter med A8-kompetanse, manuellterapistudenter og utenlandsk utdannede i veiledet praksis kan bli medlemmer.
Nye manuellterapeuter betaler redusert avgift første året.
Medlemskapet varer til det sies opp skriftlig.
Oversikt over satser for serviceavgift, se her...
Oversikt over medlemsfordeler, se her...
Studentmedlemskap går automatisk over til ordinært medlemskap når oppgitt studieperiode er over.